PRISER

7PRIVATMARKEDET

BTA er sum bolig inkludert boder, kjeller, loft, garasje og lignende. Ikke boligdelen alene.
Alle priser er inkludert MVA.

Ordinær timepris 1 750,–
TILSTANDSRAPPORT
Leiligheter opptil 100 m² BTA 10 000,–
Leiligheter fra 100 m² og opptil 160 m² BTA 12 000,–
Eneboliger, rekkehus og fritidsboliger opptil 250 m² BTA 16 000,–
Eneboliger, rekkehus og fritidsboliger over 250 m² BTA 18 500,–
Tillegg for hybel/leilighet i boligen, uavhengig av om den er godkjent 3 000,–
Tillegg for plantegning, pris per plan 1 800,–
Tillegg for hulltaking 700,–
Tillegg for innredet kjeller/sokkeletasje/underetasje 2 500,–
Tillegg for frittstående garasje og uthus opptil 50 m² uinnredet 3 000,–
VERDITAKST
Leiligheter under 50 m² BTA 7 500,–
Leiligheter fra 50 m² og opptil 100 m² BTA 8 500,–
Enebolig opptil 250 m² BTA 9 500,–
Verditakst som vedlegg til tilstandsrapport kan leveres som tillegg 4 800,–

UAVHENGIG KONTROLL
Uavhengig kontroll er et krav ved flere former for nybygg og søknadspliktige ombygginger. Hensikten er å kvalitetssikre arbeidet som er gjort. Kontrollen påser at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Ta kontakt for mer informasjon. Pris etter avtale.

NÆRINGSMARKEDET

Ordinær timepris ekskl. MVA 2 100,–

Alle oppdrag utføres basert på timeforbruk.
Fastpris kan gis etter særskilt avtale.