Metiri er en uavhengig eiendomsrådgiver for privat- og næringsmarkedet

Vi er en rådgivende part som bistår i de fleste deler av en eiendoms livsløp

Metiri består av spesialister på skade og reklamasjon, næringsmarkedet og privatmarkedet. Våre kunder er blant annet privatpersoner, advokater, eiendomsutviklere, finansinstitusjoner og eiendomsmeglere. Med vår lange erfaring som rådgivere og takstmenn har vi høy kompetanse innenfor bygg og eiendom. Hos oss får du god rådgivning og forståelige rapporter tilpasset ditt behov. 

KNUT RØER

KNUT RØER

NÆRINGMARKEDET

+47 950 59 318

knut@metiri.no

Kompetanse
 • Takstingeniør
 • Byggmester
 • Det Norske Veritas – sertifisert takstmann
 • Tilstandsanalyse / tilstandsrapport
 • Verditakst næringseiendom
 • Byggelån næring

 

ARVID LYSGÅRD

ARVID LYSGÅRD

PRIVATMARKEDET

+47 906 87 327

arvid@metiri.no

Kompetanse
 • Takstmann
 • Byggmester
 • Takst, bolig – fritidseiendom – tomt
 • Byggelån
 • Tilstandsanalyse / tilstandsrapport
 • Det Norske Veritas – sertifisert takstmann

 

EVEN KJØLNER

EVEN KJØLNER

SKADE & REKLAMASJON

+47 906 19 954

even@metiri.no

Kompetanse
 • Takstingeniør
 • Byggmester
 • Skade, reklamasjon og naturskade
 • Takst, bolig – fritidseiendom – tomt
 • Tilstandsanalyse / Boligsalgsrapport
 • Det Norske Veritas – sertifisert takstmann

 

PETTER RAMM

PETTER RAMM

ARKITEKT

+47 908 70 110

petter@metiri.no

Kompetanse
 • Oppmåling – registrering
 • Søknadstegninger
 • Byggesaksrådgivning
 • 3D-modellering

 

NÆRING

I forbindelse med salg, finansiering, vedlikehold o.l. av næringseiendom bistår vi med rådgivning, tilstandsanalyse og rapportering. Typiske oppdrag vil være utarbeidelse av tilstandsrapporter, næringstakster o.l. Næringstakstene tar utgangspunkt i flere verdivurderingskriterier som bl.a. teknisk verdiberegning, cashflow-/yieldberegning, samt kontantstrømanalyse. Tilstandsrapporter utarbeides ofte i forbindelse med salg, samt duediligence prosesser, og beskriver bygningenes tekniske tilstand.

IVARETAGELSE AV BYGGEIERROLLEN

Vi har flere oppdrag med tradisjonell forvaltning og oppfølging av bygg og eiendom, samt leietagere. Metiri har også oppdrag med ivaretagelse av bygg- eierrollen (BER) på vegne av offentlige instanser / bedrifter hvor vi påser at drift og vedlikehold av eiendommene er i tråd med de leieavtaler nevnte foretak har inngått. Ofte er det da leieforhold som er basert på ’Bare House` prinsippet, hvor leietager har ansvar for alle vedlikeholdsaktiviteter for eiendommen. Gårdeiere vil også ha interesse av oppfølging av leietagerne sine, i forhold til vedlikeholdsplikten.

VEDLIKEHOLDSPLANER

Vedlikeholdsplaner for eiendom er viktige dokumenter der eiendommer er del av større grupperinger, hvor eier ikke har jevnlig tilsyn med sine eiendommer. En vedlikeholdsplan tar gjerne for seg rådgivning i forhold til aktiviteter som anbefales utført i løpet av en 5 eller 10 års periode. Det utarbeides også enkle kalkyler på tiltakene som anbefales utført, fordelt på årene rapporten utarbeides for. Dette danner et godt grunnlag for langsiktig budsjettering for byggeier.

KJØPS- OG SALGSRÅDGIVNING

Fokuset vil i de fleste tilfeller dreie seg om teknisk rådgivning, men vi kan også bidra med mer kompliserte prosesser, hvor det er utviklingspotensialer i eiendom. Leieprisvurderinger vil også i noen tilfeller være en naturlig del av samme rådgivning. I salgsprosesser er vi ofte involvert med utarbeidelse av rene tilstandsrapporter. Disse danner ofte grunnlag for videre prosess med teknisk DD og er en enkel tilnærming til en VDD. Ønsker man tyngre prosesser rundt DD eller VDD kan vi bistå med å sette opp en rigg bestående av takstmann, ventilasjonsspesialist, rørlegger og elektriker. Fagpersonene bidrar med underrapportering til en hovedrapport utarbeidet av oss.

VÅRE MEST ETTERSPURTE TJENESTER

Verdivurdering/takst
Verdivurdering tomt/tomtetakst
Prosjektvurdering
Verdivurdering festetomt/tomtetakst
Tilstandsvurdering / tilstandsrapport
Byggelånsoppfølging / forhåndstaksering
Overtagelsesforretninger

ARKITEKTTJENESTER
Oppmåling, registrering og digitalisering av eksisterende bygningsmasse.
Oppdatering av tegningsgrunnlag.
Rømningsplaner/O-planer

PRIVAT

VÅRE MEST ETTERSPURTE TJENESTER

Verdivurdering/takst
Verdivurdering tomt/tomtetakst
Verdivurdering festetomt/tomtetakst
Tilstandsvurdering/tilstandsrapport
Byggelånsoppfølging / forhåndstaksering
Overtagelsesforretninger

ARKITEKTTJENESTER
Nybygg/Tilbygg/Påbygg
Skisser
Søknadstegninger
Byggesaksrådgivning
Oppmåling – registrering
Mulighetsstudie
3D-modellering

I forbindelse med kjøp og salg av eiendom er det en stor fordel med dokumentasjon på den tekniske tilstanden. Dette er for å sikre deg som kjøper eller selger at det ikke kommer uforutsette kostnader i etterkant. Det kan også være at banken krever dokumentasjon i forbindelse med lån- og refinansiering av boligen, da vil du ha behov for en verditakst. Vi bistår deg med god rådgivning og utarbeider rapporter tilpasset ditt behov

SKADE & REKLAMASJON

VÅRE MEST ETTERSPURTE TJENESTER

Reklamasjonsvurdering
Skadetaksering
Naturskade
Kalkulasjon av tiltak
Tiltaksbeskrivelser

I forbindelse med skader og reklamasjoner på eiendom er vi et upartisk bindeledd mellom forsikringsselskap, håndverker og huseier. Vi bistår både privatpersoner og næringslivet med rådgivning og rapportering. Rapportene tar for seg skadeårsak og skadeomfang, samt inneholder beregninger og kalkyler i forbindelse med eventuelle utbedringskostnader. 

Har du behov for rådgivning eller en rapport i forbindelse med eiendom?

For rask håndtering av din forespørsel ber vi om at vårt kontaktskjema benyttes.

Kontaktskjema

NÆRING

PRIVAT

SKADE OG REKLAMASJON